š

 

DVD un CD disku pavairošana

 
DVD un CD disku pavairošana
Skaits
DVD
CD
EUR/gab
Kopa (EUR)
EUR/gab
Kopa( EUR)
10
3.00
30
3,00
30
20
2.50
50
2,80
50
50
2.30
115
2,30
115
100
2.00
200
2,00
200
200
1.70
340
1,70
340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenā ir iekļauts apdrukājams DVD vai CD disks.